TEMEL YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ

Yaşam Hattı, Yüksekte Çalışma, Paraşüt Tipi Kemer, Tam Korumalı Kemer, Lanyard, Karabina, Kurtarma Tripodu, arama kurtarma

Yüksekte çalışma eğitimleri uluslararası ve ülkemizde 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği kapsamında yer alan alınabilecek eğitimlerdir. Bu eğitimler, TS 13885 standartlarını kapsayacak şekilde verilmektedir. Ayrıca çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği’ne göre; yüksekte çalışanlara, oluşabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yolları ile güvenli çalışma yöntemleri konularında uygulamalı eğitim verilmesi zorunludur.

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Ülkemizdeki mevzuat gereği, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'e göre, yüksekte çalışanlara düzenli olarak güncellenen ve uygulamalı eğitimler sunulması zorunludur. Bu eğitimler, yüksekte çalışma alanlarında oluşabilecek tehlikeleri ve bu tehlikelerle başa çıkma stratejilerini içerir. Çalışanların güvenliği ve sağlığı için bu tür eğitimlere katılmaları hayati önem taşır.

Yüksekte çalışma eğitimleri, sadece yasal bir gereklilik olmakla kalmaz, aynı zamanda iş yerindeki kazaların azaltılmasına ve işçilerin daha güvenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Bu eğitimler, pratik becerilerin yanı sıra bilgi ve farkındalık da sunar, böylece işçilerin gerçek dünya senaryolarında nasıl tepki vereceklerini öğrenmelerini sağlar.

Sonuç olarak, yüksekte çalışma eğitimleri, iş güvenliği ve sağlığı açısından kritik bir rol oynar. İş yerindeki herkesin bu eğitimlere katılması, hem işçilerin hem de işverenlerin güvenliğini ve sağlığını korumak için önemli bir adımdır.

Yaşam Hattı, Yatay Yaşam Hattı, Sabit Yatay Yaşam Hattı, Mobil Yatay Yaşam Hattı, Dikey Yaşam Hattı, Yüksekte Çalışma, Düşüş Durdurma Kemeri, Konumlandırma Kemeri, Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri (içerik), süspansiyonlu kemer, Şok Emici, Şok Emicili Lanyard, Lanyard, Karabina, Kurtarma Tripodu, Konsol Ankraj, Kurtarma Aleti, Statik Halat, Çelik Yaşam Halatı, Yüksekte Çalışma Eğitimi, Ankraj, Konsol Kolu

Eğitim Tarihi Firma ile Görüşülerek Karar Verilecektir.

1 gün (8 saat)

Yüz yüze (teorik-uygulama)

½ gün sınıf ortamında teorik

½ gün saha uygulaması

Eğitmenlerin, ulaşım ve konaklama giderleri ARGA SAFETY tarafından karşılanacaktır.

Teorik

1. İlgili yasal mevzuatlar, yönetmelikler ve standartlar

2. İşçi ve işverenin yasal sorumlulukları

3. Yüksekte çalışma konularına giriş

4. Nereler yüksekte çalışma ortamlarıdır?

5. Düşme faktörü ve düşmenin dinamiği

6. Toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruma yöntemleri (pasif ve aktif sistemler), planlama, güvenli montaj

7. Yüksekte çalışmanın risklerinden kaçınma

8. Yüksekte çalışma ve kurtarma ekipmanlar

9. Tehlikeli ve güvensiz durumları tanıyabilme

10. Yüksekte çalışma analizi

11. Mobil yükselebilen platformlar (menlift ve örümcekler) ve kaldırma ekipmanları

12. Askı travması ve kazazede yönetimi konularında bilinçlenme

13. Merdivende çalıma

14. Lanyardla (uzatma halatı) tırmanmalar

15. Dar ve kapalı alanlara ulaşım ve geri dönüş

16. Ankrajlar (emniyet noktaları) belirlenmesi, hazırlanması

17. Kaldırma ekipmanları

18. Çalışma izni sistemi

19. Acil durum planı

20. İş kazaları

 

Uygulamalar

1. Kişisel malzemelerin takılması kuşanılması ve kullanılması

2. Kişisel malzemelerin kontrolü, bakımı, depolanması

3. Çalışma alanına güvenli erişim

4. Çalışılan malzemelerin sabitlenmesi

5. Geri sarmalı sistemle uygulamalar

6. Yatay ve dikey yaşam hatları ile uygulama

7. Makara sistemi

8. Lanyard, şok emiciler ile uygulama

9. İş oturağı kullanımı

10. Ankrajlar (emniyet noktaları) belirlenmesi, hazırlanması ve kurulması,

11. Yüksekte çalışma tekniklerine genel bakış, ip uygulamaları, emniyet, ulaşım ve pozisyon alma

12. Yüksekte kalan personelin kurtarılması

Katılım sertifikası

1 grup max.15 Kişi

2 Yetkin Eğitmen Ira

Yaşam Hattı, Yüksekte Çalışma, Paraşüt Tipi Kemer, Tam Korumalı Kemer, Lanyard, Karabina, Kurtarma Tripodu, arama kurtarma