KAPALI VE KISITLI ALANLARDA ÇALIŞMA EĞİTİMİ

Yaşam Hattı, Yüksekte Çalışma, Paraşüt Tipi Kemer, Tam Korumalı Kemer, Lanyard, Karabina, Kurtarma Tripodu, arama kurtarma

Yüksekte çalışma eğitimleri uluslararası ve ülkemizde 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği kapsamında yer alan alınabilecek eğitimlerdir. Bu eğitimler, TS 13885 standartlarını kapsayacak şekilde verilmektedir.

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yüksekte çalışma eğitimi, katılımcılara yalnızca yasal düzenlemeleri değil, aynı zamanda farklı çalışma ortamlarında ortaya çıkabilecek potansiyel tehlikeleri derinlemesine anlamalarını sağlar. İnşaat, endüstriyel tesisler ve iletişim kuleleri gibi çeşitli alanlarda yüksekte çalışmanın gereksinimleri ve riskleri farklılık gösterebilir. Düşme faktörü ve düşme dinamiği gibi kavramlar, katılımcıların yüksekte çalışırken karşılaşabilecekleri ana risklerden biri olan düşme olaylarını kavramalarına yardımcı olur. Bu bağlamda, toplu koruma ve kişisel koruma yöntemleri, pasif ve aktif sistemlerin planlanması ve güvenli bir şekilde montajı gibi konular üzerinde durulur. Ayrıca, acil durum planlaması da önemli bir vurgu yapar; çünkü yüksekte çalışma sırasında meydana gelebilecek kazaların etkili bir şekilde yönetilmesi hayati önem taşır. Bu kapsamda, işçilere tehlikeli ve güvensiz durumların nasıl tanınacağı ve ele alınacağı konusunda ayrıntılı bilgi verilir.

Uygulama aşamasında, yüksekte çalışma eğitimi kapsamında katılımcılar teorik bilgilerini pratikte uygulama fırsatı bulurlar. Bu kapsamda, kişisel koruyucu ekipmanların doğru bir şekilde takılması, kuşanılması ve kullanılması gibi önemli konular detaylı olarak ele alınır. Ayrıca, yüksekte çalışma eğitimi sürecinde, kişisel malzemelerin düzenli kontrolü, bakımı ve depolanması gibi konular da vurgulanarak, ekipmanların güvenli ve etkili bir şekilde kullanılması sağlanır. Çalışma alanına güvenli erişim ve çalışılan malzemelerin sabitlenmesi gibi uygulamalar, işçilerin pratik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Geri sarmalı sistemlerin kullanımıyla birlikte, yatay ve dikey yaşam hatlarıyla çalışma becerileri de öğretilir. Makara sistemleri, lanyard ve şok emicilerin nasıl kullanılacağına dair uygulamalı eğitimler, işçilere gerçek dünya senaryolarında nasıl tepki vereceklerini öğretir. Ayrıca, yüksekte çalışma eğitimi sürecinde, iş oturağı kullanımı, ankrajların belirlenmesi, hazırlanması ve kurulumu gibi pratik konular da işlenir. Geçici yatay ve dikey yaşam hatlarının kurulması ve kullanılması, yüksekte çalışma tekniklerine genel bir bakış sunar ve işçilere çeşitli senaryolarda nasıl hareket edeceklerini öğretir. Son olarak, yüksekte kalan personelin kurtarılması ve askı travması gibi acil durum senaryolarına nasıl müdahale edileceği de yüksekte çalışma eğitimi sürecinde uygulamalı olarak işlenir, böylece işçiler herhangi bir acil durumda doğru adımları atabilirler.

Yaşam Hattı, Yatay Yaşam Hattı, Sabit Yatay Yaşam Hattı, Mobil Yatay Yaşam Hattı, Dikey Yaşam Hattı, Yüksekte Çalışma, Düşüş Durdurma Kemeri, Konumlandırma Kemeri, Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri (içerik), süspansiyonlu kemer, Şok Emici, Şok Emicili Lanyard, Lanyard, Karabina, Kurtarma Tripodu, Konsol Ankraj, Kurtarma Aleti, Statik Halat, Çelik Yaşam Halatı, Yüksekte Çalışma Eğitimi, Ankraj, Konsol Kolu

Eğitim Tarihi Firma ile Görüşülerek Karar Verilecektir.

1 gün (8 saat)

Yüz yüze (teorik-uygulama)

½ gün sınıf ortamında teorik

½ gün saha uygulaması

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilecek tıbbi yeterlilik, yüksekte çalışmaya yatkınlık.

İş güvenliği profesyonelleri, kapalı alanlarda çalışan/çalışacak tüm çalışanlar.

Eğitmenlerin, ulaşım ve konaklama giderleri ARGA SAFETY tarafından karşılanacaktır.

Teorik

 1. İlgili yasal mevzuatlar, yönetmelikler ve standartlar
 2. İşçi ve işverenin yasal sorumlulukları
 3. Yüksekte çalışma konularına giriş
 4. Nereler yüksekte çalışma ortamlarıdır?
 5. Düşme faktörü ve düşmenin dinamiği
 6. Toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruma yöntemleri (pasif ve aktif sistemler), planlama, güvenli montaj
 7. Yüksekte çalışmanın risklerinden kaçınma
 8. Yüksekte çalışma ve kurtarma ekipmanlar
 9. Tehlikeli ve güvensiz durumları tanıyabilme
 10. Yüksekte çalışma analizi
 11. Mobil yükselebilen platformlar (menlift ve örümcekler) ve kaldırma ekipmanları
 12. İple erişim teknikleri (ip toplama, ip açma)
 13. Askı travması ve kazazede yönetimi konularında bilinçlenme
 14. Lanyardla (uzatma halatı) tırmanmalar
 15. Dar ve kapalı alanlara ulaşım ve geri dönüş
 16. Ankrajlar (emniyet noktaları) belirlenmesi, hazırlanması
 17. Kaldırma ekipmanları
 18. Çalışma izni sistemi
 19. Acil durum planı
 20. İş kazaları

Uygulamalar

 1. Çalışma öncesi gaz ölçümleri
 2. Temiz hava solunum cihazı ve maske kullanımı
 3. Kişisel malzemelerin takılması kuşanılması ve kullanılması
 4. Ankraj noktalarının tespiti, uygun olarak ankraj noktasına bağlanması,
 5. Çalışma alanına güvenli erişim
 6. Çalışılan malzemelerin sabitlenmesi
 7. Çalışma ve kurtarma ekipmanlarının kullanımı
 8. Kapalı kısıtlı alanda kurtarma ve taşıma teknikleri

Katılım sertifikası

1 grup max.12 Kişi

2 Yetkin Eğitmen Ira

Yaşam Hattı, Yüksekte Çalışma, Paraşüt Tipi Kemer, Tam Korumalı Kemer, Lanyard, Karabina, Kurtarma Tripodu, arama kurtarma