Uncategorized @tr

Şok Emici / Sönümleyici Sistemler Nedir?

Yüksekte yapılan çalışmalarda şok emici sistemler, çalışanların sağlıklı çalışma alanlarında güven içerisinde çalışmalarını sağlamaları açısından oldukça önemlidir. Şok emici sistemlerin bulunduğu, EN 355 standartlı şok emicili lanyardlar, EN 795:2012 TYPE C, TS 16415:2013 TYPE C standartlı yatay yaşam hatları, EN 353-1: 2021+A12017 standartlı dikey yaşam hatları, EN 360 standartlı geri sarımlı düşme durdurma sistemleri düşüş esnasında oluşan enerjiyi absorbe ederek/sönümleyerek insan bedenine gelecek darbe kuvvetinin 6 kN altında kalmasını sağlar.

Çalışma alanınıza uygun, şok emicili sistemlerin doğru seçimi için ARGA SAFETY, yüksekte çalışma sistem uzmanlarından görüş almayı unutmayın.

Yaşam Hattı, Yatay Yaşam Hattı, Sabit Yatay Yaşam Hattı, Mobil Yatay Yaşam Hattı, Dikey Yaşam Hattı, Yüksekte Çalışma, Düşüş Durdurma Kemeri, Konumlandırma Kemeri, Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri, süspansiyonlu kemer, Şok Emici, Şok Emicili Lanyard, Lanyard, Karabina, Kurtarma Tripodu, Konsol Ankraj, Kurtarma Aleti, Statik Halat, Çelik Yaşam Halatı, Yüksekte Çalışma Eğitimi, Ankraj, Konsol Kolu

Yaşam Hattı, Yatay Yaşam Hattı, Sabit Yatay Yaşam Hattı, Mobil Yatay Yaşam Hattı, Dikey Yaşam Hattı, Yüksekte Çalışma, Düşüş Durdurma Kemeri, Konumlandırma Kemeri, Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri, süspansiyonlu kemer, Şok Emici, Şok Emicili Lanyard, Lanyard, Karabina, Kurtarma Tripodu, Konsol Ankraj, Kurtarma Aleti, Statik Halat, Çelik Yaşam Halatı, Yüksekte Çalışma Eğitimi, Ankraj, Konsol Kolu
Yaşam Hattı, Yatay Yaşam Hattı, Sabit Yatay Yaşam Hattı, Mobil Yatay Yaşam Hattı, Dikey Yaşam Hattı, Yüksekte Çalışma, Düşüş Durdurma Kemeri, Konumlandırma Kemeri, Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri, süspansiyonlu kemer, Şok Emici, Şok Emicili Lanyard, Lanyard, Karabina, Kurtarma Tripodu, Konsol Ankraj, Kurtarma Aleti, Statik Halat, Çelik Yaşam Halatı, Yüksekte Çalışma Eğitimi, Ankraj, Konsol Kolu

Şok Emicili Çift Kol Lanyard

Şok Emicili çift kol lanyard, EN 355 standardına göre test edilerek sertifikalandırılmalıdır. İlave olarak RfU11.074 AT standardına göre kullanımlarda, keskin kenar koruma özelliğine sahip olmalıdır.

Şok emicili çift kol lanyardarın temel görevi düşüşü durdurmak ve yüksekte çalışan personelin bedenine gelecek darbe kuvvetinin 6 kN altında kalmasını sağlamaktır. Şok emicili lanyardın çift kollu olması sürekli, ankraj noktasına bağlı kalarak güvenlik zafiyeti oluşmasını engeller. Dolayısıyla, sürekli ankraj noktalarına bağlı güven içerisinde yapılan çalışmalar, yapılan işin kalitesini de arttırmaktadır. Örneğin bakım teknisyeni yüksekte yapacağı montaj/bakım/onarım çalışmalarında sürekli ankraj noktalarına sürekli bağlı olur. Düşme endişesinin ortadan kalktığı durumlarda yapılan montaj/bakım/onarım kalitesinin daha yüksek olacağı aşikardır.

Yaşam Hattı, Yatay Yaşam Hattı, Sabit Yatay Yaşam Hattı, Mobil Yatay Yaşam Hattı, Dikey Yaşam Hattı, Yüksekte Çalışma, Düşüş Durdurma Kemeri, Konumlandırma Kemeri, Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri, süspansiyonlu kemer, Şok Emici, Şok Emicili Lanyard, Lanyard, Karabina, Kurtarma Tripodu, Konsol Ankraj, Kurtarma Aleti, Statik Halat, Çelik Yaşam Halatı, Yüksekte Çalışma Eğitimi, Ankraj, Konsol Kolu

Şok Emicili Çift Kol Lanyard Kullanımı

Şok emicili çift kol lanyardlar, yatay ve dikey çalışmalar esnasında ankraj noktaları arasında geçiş yapmak için kullanılır. Çalışma esnasında mümkün olduğunca omuz seviyesinin üzerinde kollarımızın erişeceği mesafede olmalı. Şok emicili çift kol lanyardlar ile yatay veya dikey çalışmalar esnasında yer değiştirme yapılması gerekebilir. Yer değiştirmeye başlamadan önce, lanyard kollarından önce biri geçiş yapılacak yerdeki ankraj noktasına takılır. Geçiş yapıldıktan sonra diğer lanyard kolu geçiş yapılan yerdeki ankraj noktasına alınır.

Çalışanların, şok emicili çift kollu lanyardın kollardan sadece bir tanesini kullandıklarını sıkça gözlemlemekteyiz. Bu durumda yer değiştirmeye ihtiyaç duyulduğu anda kullanıcı ankraj noktalarına bağlı olmayacaktır. Dolayısıyla olası bir düşme durumunda hayati tehlike ile karşı karşıya kalınması kaçınılmazdır.

Tek kolunun kullanımı esnasında diğer kol genellikle, emniyet kemerleri üzerinde bulunan D halkalarına takılmaktadır. Bu yanlış uygulama yerine emniyet kemerleri üzerinde bulunması gereken plastik lanyard park askılarına takılması doğrudur. Düşüş esnasında, plastik lanyard park askılarının ağzı açılarak karabinanın çıkmasını sağlayacak. Bu durum bir düşüş yaşanması durumunda şok emicinin açılmasına engel olmayacaktır.

ZUMA Çift Kol Şok Emicili Lanyardlar

 

ARGA SAFETY marka ZUMA model Şok Emicili Kol EN 355 standardına göre üretilerek sertifikalandırılmıştır. Lanyard, Düşüş Durdurma Konumlandırma Kemeri ile birlikte kullanılarak güvenli çalışma alanı sağlar. Şok Emicili Çift bacaklı Lanyard, kemerlerin her türlü ankraj noktalarına güvenli bağlanmalarını sağlar. Çift kolu sayesinde çalışanın devamlı ankraj noktalarına bağlı olmasını sağlar.

  • Yatay kullanımlarda, keskin kenar koruma özelliğine sahip, (RfU11.074 AT)
  • Özel tasarlanmış şok emici sayesinde, olası bir düşme durumunda vücuda gelecek enerjiyi sönümleyerek çalışanın 6 kN altında kalmasını sağlar.
  • Lanyard halatları, sürtünmeye dayanıklı kılıf ile korunmaktadır.
  • Çift kollu olması dolayısıyla iniş-çıkış ve yatay hareketlerde sürekli güvenli çalışma olanağı sağlar.

Yaşam Hattı, Yatay Yaşam Hattı, Sabit Yatay Yaşam Hattı, Mobil Yatay Yaşam Hattı, Dikey Yaşam Hattı, Yüksekte Çalışma, Düşüş Durdurma Kemeri, Konumlandırma Kemeri, Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri, süspansiyonlu kemer, Şok Emici, Şok Emicili Lanyard, Lanyard, Karabina, Kurtarma Tripodu, Konsol Ankraj, Kurtarma Aleti, Statik Halat, Çelik Yaşam Halatı, Yüksekte Çalışma Eğitimi, Ankraj, Konsol Kolu

 

Yaşam Hattı, Yatay Yaşam Hattı, Sabit Yatay Yaşam Hattı, Mobil Yatay Yaşam Hattı, Dikey Yaşam Hattı, Yüksekte Çalışma, Düşüş Durdurma Kemeri, Konumlandırma Kemeri, Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri, süspansiyonlu kemer, Şok Emici, Şok Emicili Lanyard, Lanyard, Karabina, Kurtarma Tripodu, Konsol Ankraj, Kurtarma Aleti, Statik Halat, Çelik Yaşam Halatı, Yüksekte Çalışma Eğitimi, Ankraj, Konsol Kolu