YAŞAM HATTI PERİYODİK KONTROL EĞİTİMİ

Yaşam Hattı, Yüksekte Çalışma, Paraşüt Tipi Kemer, Tam Korumalı Kemer, Lanyard, Karabina, Kurtarma Tripodu, arama kurtarma

Yatay ve dikey yaşam hatları, Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği EK-4 ve EN365 Standardına göre Yaşam Hatlarının periyodik kontrolleri yılda bir defa üretici veya üreticinin yetkilendirdiği kişiler tarafından yapılmalıdır.

Yaşam Hatlarının periyodik kontrolleri sistemin güvenle kullanımına devam edilebilmesi için önemlidir.

Yaşam Hatlarının periyodik kontrolleri her yıl düzenli olarak yapılmadığı takdirde üretici garanti kapsamı dışında kalır.

Yaşam hattı periyodik kontrol eğitimi, yüksekte çalışma güvenliği açısından hayati bir öneme sahiptir. Yaşam hattı, yatay ve dikey olarak kurulan sabit veya mobil sistemlerdir ve çalışanlara yüksek yerlerde güvenli hareket imkanı sağlar. Bu hatlar, düşme durumunda çalışanları durduran veya düşmeyi sınırlayan kritik ekipmanlardır. Sabit yatay yaşam hatları genellikle endüstriyel tesislerde veya inşaat alanlarında kullanılırken, mobil yatay ve dikey yaşam hatları daha esnek çalışma alanları için tercih edilir.

Yaşam hattı ekipmanları arasında düşüş durdurma kemeri, konumlandırma kemeri, paraşüt tipi emniyet kemeri, süspansiyonlu kemer, şok emici, şok emicili lanyard ve karabina gibi öğeler bulunur. Bu ekipmanların düzenli kontrolü ve bakımı, çalışanların güvenliğini sağlamak için kritiktir. Kurtarma tripodu, konsol ankraj, kurtarma aleti ve statik çelik yaşam halatı gibi ekipmanlar da acil durumlarda çalışanların kurtarılmasını sağlar.

Yüksekte çalışma eğitimi, bu ekipmanların doğru kullanımını öğretir ve çalışanları yüksek yerlerdeki tehlikelere karşı bilinçlendirir. Ankraj noktalarının doğru belirlenmesi ve kurulması da bu eğitimin önemli bir parçasıdır. Konsol kolları gibi özel ekipmanlar, çalışanların güvenliğini artırmak için tasarlanmış ek güvenlik önlemleridir.

Sonuç olarak, yaşam hattı periyodik kontrol eğitimi, yüksekte çalışma sırasında çalışanların güvenliğini sağlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Bu eğitim, çalışanların yüksekte çalışma ekipmanlarını etkili bir şekilde kullanmalarını ve acil durumlarla başa çıkmalarını sağlar, böylece iş kazalarının önlenmesine ve çalışma ortamlarının daha güvenli hale gelmesine yardımcı olur.

Yaşam Hattı, Yatay Yaşam Hattı, Sabit Yatay Yaşam Hattı, Mobil Yatay Yaşam Hattı, Dikey Yaşam Hattı, Yüksekte Çalışma, Düşüş Durdurma Kemeri, Konumlandırma Kemeri, Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri (içerik), süspansiyonlu kemer, Şok Emici, Şok Emicili Lanyard, Lanyard, Karabina, Kurtarma Tripodu, Konsol Ankraj, Kurtarma Aleti, Statik Halat, Çelik Yaşam Halatı, Yüksekte Çalışma Eğitimi, Ankraj, Konsol Kolu

Eğitim Tarihi Firma ile Görüşülerek Karar Verilecektir.

1 gün (8 saat)

Yüz yüze (teorik-uygulama)

½ gün sınıf ortamında teorik

½ gün saha uygulaması

Yaşam hattı kontrolünü gerçekleştirecek mühendis, tekniker, süpervizör, iş güvenliği profesyonelleri

Eğitmenlerin, ulaşım ve konaklama giderleri ARGA SAFETY tarafından karşılanacaktır.

Teorik

  1. Yatay Yaşam Hattı Standartları
  2. Dikey Yaşam Hattı Standartları
  3. Test Metotları (Statik, Dinamik ve Korozyon Dayanım Test Metotların Anlatılması)
  4. Yaşam Hatlarının Doğru Tasarımı
  5. Yaşam Hatlarının Bileşenlerin Tanınması
  6. Yaşam Hattının Kullanımı ile İlgili Noktalar
  7. Sistemin Göz ve El ile Kontrolü
  8. Etiketleme ve Raporlama
  9. Yaşam Hattında Kullanılan Ekipmanların Tanıtılması ve Kontrollerinin Yapılması

Katılım sertifikası

1 grup max.15 Kişi

2 Yetkin Eğitmen Ira

Yaşam Hattı, Yüksekte Çalışma, Paraşüt Tipi Kemer, Tam Korumalı Kemer, Lanyard, Karabina, Kurtarma Tripodu, arama kurtarma