İNSAN KIYMETLERİ POLİTİKASI

ARGA SAFETY, insanı kaynak olarak gören yönetim anlayışı yerine, birlikte değişim ve gelişim prensiplerini esas alan İnsan Kıymetleri anlayışını benimser. Çalışma hayatımızın merkezinde insanı bulunduruyoruz. Çalışma arkadaşlarımız ve toplumun tüm bireylerine, haklarına ve değerlerine saygı duymak temel önceliğimizdir. Çalışma prensiplerimizi belirlerken 4857 sayılı İş Kanunumuz ve ülkemizin onayladığı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmelerinin temel ilkelerine uymayı taahhüt ederiz. İş alma, ücretlendirme, performans ölçümü, terfi süreçlerimizde, yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, etnik köken, inanç, medeni durum, engellilik hali, politik görüş açısından ayrımcılık yapmamayı kurumsal kültürümüz olarak benimsiyoruz.

Çalışma arkadaşlarımız ile birlikte:

İyi yürekli insanlarla çalışmayı tercih ediyoruz.

Çalışanlarımızla bir aile olma fikrini esas alıp ailemizin her ferdine adil ve eşit davranıyoruz.

Çalışma arkadaşlarımızı, kişisel ve mesleki yetkinliklerinin gelişimi için destekliyoruz.

Tüm canlılar kıymetlidir anlayışını benimsiyor ve kurumsal kültürümüzün
temel taşlarından birine
dönüştürüyoruz.

Çalışma arkadaşlarımızla sağlıklı ve güvenli çalışma alanları oluşturabilmek için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunununuz ve uluslararası İş sağlığı ve güvenliği kuralarını esas alıyoruz.

İnsan Kıymetleri Vizyonumuz

Mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratarak, şirketimizin başarısının temel taşı olan çalışma arkadaşlarımızın memnuniyetinin devamlılığını sağlamak, topluma karşı sorumlu etik değerleri önceliklendiren ve çalışanlarının bilgi beceri ve yetkinliklerini geliştirip ve böylece yüksekte çalışma sektöründe ilk akla gelen, saygı duyulan, danışılan şirket olmaktır.

İnsan Kıymetleri Misyonumuz

Çalışma arkadaşlarımızın kendilerini huzurlu hissedecekleri çalışma ve yaşam alanları oluşturarak, öğrenen ve gelişen ekibimiz ile birlikte yüksekte çalışma sektörünün ilk tercih edilen firması olarak varlığımızı sürdürmek.